Hem
Utveckling

Personlig utveckling

Utveckling på det personliga planet, inte alltid lätt att definiera vad som menas med det.
Pratar vi om den karriär man gör i arbetet eller är man inne på ett mer privat plan.
För både typerna av utveckling gäller dock i många fall ett antal saker som är gemensamma.

Utveckling på en arbetsplats
På de mer progressiva arbetsplatserna brukar ledningen ha någon form av utbildningsprogram eller på annat sätt stödja de anställdas strävan att utvecklas. Detta då det på sikt även gynnar företaget och produktiviteten. Dock så gäller inte det för alla arbetsplatser utan är mycket beroende på vilken man hamnar på.
Förr i tiden fick många lösa det genom kurser på exempelvis Hermods där ambitiösa anställda kunde ta brevkurser för att på så sätt erhålla examen som ingenjörer. Och därmed kliva upp lite i karriärstegen. Man skall kanske notera att det gällde under 50-talet och en bit in på 60-talet. Numera verkar den möjligheten inte stå till buds längre.
Dessutom kunde naturligtvis alla anställda inte ta tillvara på den möjligheten. En del för att de inte hade intresse andra för att de kanske led av dyslexi vilket gjorde studier betydligt svårare för dessa grupper. Då var heller inte begreppet speciellt vedertaget utan de ansågs i stort sätt bara ha dåligt läshuvud som det brukade kallas förr då. Att det numera finns träning för att just motverka dyslexi är ett relativt modernt påfund.

Egen utveckling
För den egna utvecklingen är det mycket beroende på vad som man syftar på. Är det för att bättre på sina färdigheter som kan leda till ett bättre arbete eller är avsikten mer individuell för att bli bättre en sport eller bara ren nyfikenhet inom ett visst område. Det kan vara allt från att lära sig ett språk bättre eller att utveckla sin förmåga att springa fort som den egna utvecklingen kan gälla. Oavsett det så kan det krävas en hel del arbete och planering för att uppnå de mål man strävar efter. Förr krävdes det inget arbete att klara målen som kan man knappast heller prata om någon utveckling.
Gäller det mer en yrkesmässig utveckling kan en mentor vara till hjälp. I andra sammanhang kan någon NLP-coach fungera som extra hjälp.
För trots allt att, att försöka utveckla sig själv kan kräva en del hjälp på traven.

 
E-post |