Hem
Marknadsföring

Visuell marknadsföring

Visuell som synlig är egentligen en mycket bredd definition på marknadsföring. Ordet kan innefatta i stort allting som har att göra med hur ett budskaps uppfattas med ögonen.
Vilket då täcker mycket men inte allt. Reklam via radio eller den personliga muntliga påverkan är undantagna.

Om vi nu går tillbaka till den visuella reklamen så hävdas det jämt och ständigt att Internet är den nya framtiden för reklamförmedling. På ett sätt stämmer det men det är inte hela sanningen. Fokus flyttas till en viss del från traditionella medier som dagstidningar, veckotidningar över till Internet som tar en allt större del av annonseringen och marknadsföringen.

Dock glöms mer traditionella metoder som använts länge inom marknadsföring bort.
De är också visuella men ligger mer i nivå med mötet mellan människor. Något som man inte så ofta tänker men som används i rätt så stor omfattning är alla banderoller som finns överallt omkring oss. Inne i butiker, eller ute i det fria. Alla med syftet att förmedla ett budskap av något slag.
Banderoller brukar också användas i politiska demonstrationer av olika slag, men det får väl utgöra en parentes i det hela. Trots att det även är en form av marknadsföring.
Nu är banderoller mer tänkt för massexponering till kanske inte alltför riktade målgrupper utan dess budskap sveper fram lite ostrukturerat.
I de fall man vill rikta in ett specifikt budskap till en viss målgrupp under kontrollerade former. Exempelvis på mässor av olika slag finns ett antal enkla hjälpmedel.
Roll-ups, rollup roll up och en del andra namn förekommer. Dock avses samma sak. Helt enkelt en duk med en företags- eller produktpresentation som finns nedrullade i en liten väska. När det är dags för mässan så dras den bara upp och står där som en liten montervägg. Fördelen är att de är relativt billiga att framställa samt lätta att bära med sig.

Så marknadsföring behöver inte enbart vara på Internet, och skall inte enbart finnas där heller. 
E-post |