Hem
Kommunikation

Tid

Tid, ett diffust begrepp
Vad är tid egentligen?
Är tid linjärt dvs går tiden från en punkt till en annan utan avbrott?
Eller är tid ett mer abstrakt begrepp?
Att människor uppfattar tid på olika sätt är klart. Och även att tiden till synes förändras i olika situationer.
Den klassiska kommentaren att: När man har roligt går det fort och när man har tråkigt går det långsamt” har till viss del fog i sig.
Nu är det snarare så att i en situation när man känner engagemang tänker man inte att hela tiden kontrollera vad tiden är. Till skillnad då från när man har tråkigt. Då fokuseringen på klockan blir betydligt större än i det tidigare fallet.

Tid som kommunikationsbärare
Tid är ett sätt att kommunicera. Inte mellan människor på ett direkt sätt men väl mellan sig själv och sinlivsresa.
Tidens gång ökar avståndet mellan som var då och det som är nu.
Det som man uppfattade som nu förvandlas snart till ett då. Men kopplingen till då finns fortfarande kvar nu även om man fortsätter till sen.
Kommunikationsbärare blir också tiden i umgänget med andra. Händelser som inträffat eller det som planeras göras diskuteras och ventileras.
Tid överbrygger och förenar, men distanserar också det som varit till något som sinom tid faller i glömska.

Kontrollera tid
Kontrollera tid har varit föremål för intresse under årtusenden för människan. Tidmätning i olika former har funnits vidareutvecklas till dagens klocka för att ta ett exempel.
Men kontroll av tid har det aldrig egentligen rört sig om snarare instrument för att mäta den enbart. Till viss del en fåfång jakt över att skaffa sig herraväldet över tiden.
En kamp dömd att misslyckas.

 
E-post |