Hem
Juridik

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar och ett väldigt viktigt dokument inom familjerätt. I äktenskapsförordet regleras vilken egendom som skall vara enskild. Även utomstående kan påverka makarnas giftorättsgemenskap. En förälder som vill att deras gifta dotter skall ärva familjegården, kan skriva in i testamentet att arvet skall vara enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en eventuell bodelning.

Äktenskapsförordet måste registreras hos tingsrätten. Avtalet går bara att ändra eller häva då makarna är överens. Med andra ord är avtalet bindande och stor försiktighet bör tas innan ni skriver under ett äktenskapsförord. Ni måste se till så att ni förstår innebörden av formuleringarna och dess betydelse vid exempelvis dödsfall, bodelning under pågående äktenskap och bodelning efter skilsmässa.


 
E-post |