Hem
Internet

Certifiering

Det finns teknisk certifiering och så finns det Cisco certifiering. Den sistnämnda en mycket kompetent utbildning vad som gäller nätverkscertifieringar. Certifieringen innebär att kunna planera, sköta driften, felsöka komplexa installationer med olika Ciscosystem.

Certifieringen är uppdelad på sex olika områden. Områden som data center, wireless, routing med flera. Grundutbildning är inte ett krav såtillvida att man har god kunskap inom områdena det gäller. Studiematerial och onlinekurser erbjuder sig Cisco att hjälpa till med. Men själva provet behöver man klara själv. Och är tidsmässigt som ett högskoleprov även om momenten är helt annorlunda. Labbtester som består av 7,5 timmars test i felsökning, diagnos och konfigurering. Ja just det en ren teoridel som man behöver klara av tidigare för att komma på råga för labbtesten. 
E-post |