Hem
Internet

Managed AWS

Managed AWS utgår från ett företags hela IT-miljö och säkerställer att prestanda och kapacitet alltid uppnår adekvata resultat och att allt sker inom de säkerhetsprotokoll som upprättats och att alla system är uppdaterade. Snabbhet och effektivitet för att optimera företagets resurser på molnet är ledord för ett bra samarbete och ska frigöra företagets resurser så de kan riktas mot andra områden. Övervakning av trafik, förändringar i datastrukturer, säkerhet, säkerhetskopieringstjänster och drift för att sköta om rådande infrastruktur är exempel på vad Managed AWS kan erbjuda. Det är tänkt som ett helhetskoncept och ska underlätta samt effektivisera och ge verktyg samt support för snabbare lösningar på eventuella problem.

Det är även vanligt att implementera en säkerhetsinfrastrukturpolicy och genomdriva denna i hela företaget för att säkerställa att risken för tillbud minimeras så att kapaciteten och prestationen i företagets IT-miljö kan uppehållas på en ständigt hög nivå på ett säkert sätt.

Det behöver dock inte bara vara så att driften enbart består i att optimera de plattformar för molntjänster som redan finns och löpande hantera infrastrukturen utan det kan även omfatta mer omfattande omställningar som att hjälpa till med en så kallad molnmigration, för att flytta den rådande arkitekturen till molnet och sedan göra en övergripande effektivisering av företagets IT-arkitektur.

 

 
E-post |