Hem
Hem och hus

Värme

Värme är en sak som kan ställa till mycket problem för en villaägare. Valet av energikälla behöver ses ut fler olika synpunkter. Dels den löpande kostnaden, installationskostnaden och icke att förglömma den miljömässiga aspekten.
Men även faktorer som leveranssäkerhet samt framtida utveckling kan vara aktuellt att ta med i beräkningen.

Den enklaste typen av värme till ett hus är att använda sig av en vedpanna. Ett antal olika varianter av vedpannor finns att köpa. En del endast till för ved, andra sorter som en kombipanna kan man använda el eller andra typer av bränsle för uppvärmning.
Fördelarna med att använda ved som uppvärmning är dels tillgången till det samt att vi pratar om ett miljövänligt sätt att elda.
Nackdelarna är främst de hanteringsmässiga. Hanteringen kan vara arbetsam och tidskrävande.
En mellanväg där är att skaffa sig en pelletspanna med en sk pelletsskruv. Hanteringen underlättas då högst väsentligt.
Mer om uppvärmning med ved

 
E-post |