Hem
Hem och hus

Rotavdraget

Den sen årsskiftet införda rotavdraget väntas ge en viss stimulans i den lågkonjunktur som råder nu.
Avdraget ger avdragsrätt för 50% av arbetskostnaden för en hantverkare. Maxbeloppet är 50.000:- per person som kan dras av.
Hur avdraget i verkligheten kommer påverka arbetstillfällena får vi rätt på längre fram. En viss risk kan vara att redan tänkta eller planerade arbeten kommer hamna inom ramen för avdraget.
Vilket i praktiken inte skapar några nya arbetstillfällen men ger effekten att de totala skatteintäkterna minskar. Alltså med andra ord precis tvärtemot avsikten med rotavdraget.

Troligtvis bör dock avdraget ge ett visst uppsving för inrättningar som byggvaruhus och andra ställen som tillhandahåller olika typer av material som har att göra med renoveringar och ombyggnationer som faller in under rotavdraget.
Hantverkare av olika slag lär nog vara en yrkesgrupp som kommer bli ännu mer eftertraktad. Där kan ett litet problem uppstå. Hantverkare i allmänhet och de specialiserade i synnerhet är redan nu yrkesgrupper som är eftertraktade på arbetsmarknaden och brukar i många fall vara svåra att boka för arbeten.

Men man kan onekligen konstatera att ett antal vinnare finns med rotavdraget. Hushållen framförallt är de största vinnarna som till en mindre kostnad än vanligt kan renovera husets dörrar, fönster eller vad det nu är som skall åtgärdas.
De hantverkare som kommer få göra arbeten som de kanske inte skulle ha fått göra annars. Byggmarknader och andra ställen som kan bistå med material.
Förhoppningsvis står i slutändan även hela det svenska folket också som vinnare om en kris på detta sätt har mildrats en del.

Relaterat
internt: Ombyggnad

 
E-post |