Hem
Hälsa

Hälsoproblem

Problem med hälsan till hör något som de flesta kan råka ut för. En del problem är av mindre allvarligt art men en del som cancer kan ställa till med betydligt värre problem. I många fall dessutom av dödlig art.
Nu kan man lite drastiskt säga att förr eller senare i livet kommer problemen på något sätt ta överhand och vinna kampen. Men fram till dess kan man råka ut för en hel problem med hälsan av mindre allvarlig art.

Psykiska besvär betraktas även det som ohälsa även om det tidigare inte ansågs vara helt i sin ordning att prata om det. Även nu finns vissa tendenser till att psykisk ohälsa inte är något man så gärna dryftar med folk. Kroppslig ohälsa däremot går bra.
Den psykiska är också den lite svårare att få grepp på. Detta då orsakerna till det hela kan ligga på så många plan.
Bara en sådan sak som att ha stora ekonomiska problem och dra på sig en massa betalningsanmärkningar kan på lång eller kort sikt ge upphov till ohälsa av det mer obestämda slaget. I en hel del av de fallen kan någon form av terapi med en psykolog lösa eller i alla fall lindra problemen. Värre är problem som barnlöshet i ett äktenskap. Även det kan ge upphov till problem. Dock i en hel del kan just det här med barnlöshet lösas via olika medicinska metoder. Men det är ett litet annat kapitel.


 

 
E-post |